Çatışma ve İklim Şoklarından Kaynaklanan Gıda Güvensizliğiyle Mücadelede Pan-Afrika Yaklaşımı — Küresel Sorunlar


Gıda üretimini ve araştırma ve geliştirmeyi artırmaya yönelik Pan-Afrika girişimleri, kıtadaki çiftliklerdeki verimi artırabilir. Kredi bilgileri: Joyce Chimbi/IPS
  • kaydeden Joyce Chimbi (nairobi)
  • Inter Basın Servisi

BM’nin Gıda ve Tarım Örgütü ve Birleşmiş Milletler tarafından açlık sıcak noktaları olarak sınıflandırılan 24 ülkeden Dünya Yemek programı 2022’de 16’sı Afrika’da. Kıta, sıcak nokta ülkelerindeki toplam gıda güvencesizliği sayısının yüzde 62’sini oluşturuyor.

“Zamanla, iklim şokları Afrika’nın kırılgan besin zincirini önemli ölçüde etkiledi. Afrika Boynuzu’nda on yıllardır görülen en şiddetli kuraklık devam ediyor, Batı Afrika’da seller ve Madagaskar ve Mozambik’te şiddetli kasırgalar yaşanıyor. Dünya Bankası Grubu eski bölgesel Başkan Yardımcısı ve şu anda yerleşik olmayan kıdemli bir araştırmacı olan Hafız Ghanem, iklim değişikliğinin Afrika’nın zaten çok düşük olan tarımsal veriminde 2050 yılına kadar yüzde 5 ila 17 oranında bir düşüşe katkıda bulunacağını söylüyor. Brookings Enstitüsü’nde Küresel Ekonomi ve Kalkınma Programı.

Dış faktörler – COVID-19 salgınının neden olduğu gıda sistemlerinin bozulması ve bunun sonucunda azalan satın alma gücü, Rusya’nın dünya gıda, yakıt ve gübre fiyatlarında artışa yol açan Ukrayna’yı işgali – şiddetli hava değişiklikleri ve devam eden veya Çatışmaların yoğunlaşması ve güvensizlik hali hazırda kırılgan olan besin zincirini tehlikeye attı.

Ghanem, çatışma ve iklim değişikliğinin Afrika için en acil sorunlar olduğunu, gıda güvensizliği için koşullar yarattığını, gıda güvensizlik düzeylerini kötüleştirdiğini ve kıtanın masaya yiyecek koymasını zorlaştırdığını söylüyor. Artan gıda güvensizlikleri, sırayla, çatışma için bir katalizördür.

Afrika’da her beş kişiden biri veya tahminen 140 milyon insan akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Afrika Boynuzu, kuzey Nijerya, doğu DRC ve Sahel bölgesi dahil olmak üzere çatışmalardan etkilenen ülke ve bölgelerde durum daha da kötü.

FAO ve WFP’ye göre üç ülke – DRC, Etiyopya ve Nijerya – Afrika’daki gıda güvensizliğinin yüzde 56’sından fazlasını oluşturuyor.

“Üç ülkenin iki ortak özelliği var, çatışma ve iklim değişikliğine karşı savunmasızlık. Bu durum, Ukrayna’daki savaş, küresel enflasyon ve artan akaryakıt fiyatları gibi dış etkenlerle daha da kötüleşiyor” diye gözlemliyor.

Net bir gıda ve yakıt ithalatçısı olarak FAO araştırması, Etiyopya’nın özellikle yüksek uluslararası fiyatlardan etkilendiğini gösteriyor. 2022’nin ilk yarısında gıda fiyatları enflasyonu ortalama yüzde 40 oldu.

FAO ve WFP ortak raporlarına göre, Şubat 2022’nin başlarında 27 Nijerya eyaletinde başlayan seller, 450.000 hektar tarım arazisine zarar vererek 2022 hasadını ciddi şekilde tehlikeye attı. Seller benzer şekilde Güney Sudan’da tarımı sekteye uğrattı.

Ghanem, Etiyopya, Kenya ve Somali’de 1,25 milyon hektar araziyi etkileyen 2019-2020 çekirge istilasının ardından gelen bu iklimsel şokların, bölgedeki gıda güvenliği için önemli olumsuz sonuçları olduğunu söylüyor. Etiyopya, Sudan, Güney Sudan ve Somali’deki siyasi istikrarsızlık ve çatışma durumu daha da kötüleştirdi.

Sahel’in – Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya ve Nijer – 2021’e kıyasla gıda güvensizliğinde yüzde 50 artış gördüğünü söylüyor. Çad, Burkina Faso ve gıda, yakıt ve gübre için yükselen dünya fiyatları.

Ghanem, siyasi liderleri ve sivil toplumu, çatışma ve istikrarsızlığın temel nedenlerini ele almaya çağırıyor ve çözümlerin, nüfusun geniş kesimlerinin sosyal, siyasi ve ekonomik dışlanmasıyla başa çıkmayı içerdiğini söylüyor. Tüm insanların kendi ülkelerine bağlı hissetmeleri gerektiğini söylüyor.

Bu arka plana karşı, gıda üretimini artırmak için pan-Afrika girişimlerini savunuyor “Afrika tarımı, dünyadaki en düşük verime sahip. Afrika, sulanan arazi yüzdesinin en az olduğu ve hektar başına en az gübre kullanan ülkedir. Kıta aynı zamanda araştırma ve geliştirmeye en az yatırım yapan ülke.”

Bugün tarımın karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etmek için yenilikçi yaklaşımlar üretecek güncel araştırmaların yokluğunda ve kaliteli gübre, sertifikalı tohumlar ve yeni ve iklim değişikliğine daha dayanıklı tohum çeşitleri kullanılmadan, kıtanın zor olacağını söylüyor. artan gıda güvensizliklerinin üstesinden gelmek için baskı yaptı.

“Bu zorluklara rağmen, kıtada tarım için dört veya beş araştırma merkezi kurmak, ortak sulama projeleri ve gübre üreten şirketler kurmak dahil olmak üzere pan-Afrika girişimlerinin ve ortak projelerin bu boşlukları gidermek için uygulanabilir olduğu konusunda iyimserim” diye açıklıyor.

“Afrika, tüm gübre kullanımının yaklaşık yüzde 60’ını ithal ediyor, bu da çiftçilerimiz için çok pahalı ve düşük gübre kullanımına yol açıyor. Halihazırda Nijerya’da Dangote ve Fas’ta OCP dahil olmak üzere büyük gübre üreten şirketlerimiz var. Kıta, kıtada daha fazla gübre fabrikası kurmak için bu tür Afrikalı gübre üreticileriyle çalışabilir.”

Afrika’nın Afrika içi işbirliği fırsatları açısından olgunlaştığını ve kıtada 54 ülkenin imzaladığı Afrika Kıta Serbest Ticaret Anlaşması’nın mal ve hizmetlerin serbest akışını hızlandıracağını ve pan-Afrika yatırım projelerini artırabileceğini vurguluyor. tarım.

Ghanem, gıda güvensizliği ile mücadelede Pan-Afrika yaklaşımı için bir gerekçe sunarken, açık pazarlar ve serbest ticaretin yanı sıra, bunun çok ülkeli bölgesel altyapı yatırımlarını teşvik etmek için bir fırsat olacağını ve bunun da tarımsal üretkenliği ve dayanıklılığı artıracağını söylüyor. iklim değişikliğine.

Ayrıca, böyle bir yaklaşımı, tarımsal araştırma ve geliştirmeyi koordine etmek ve teşvik etmek için bir Afrika konseyi oluşturmak için bir fırsat olarak görüyor. Aynı derecede önemli olan, Pan-Afrika yaklaşımı, savunmasız Afrika ülkelerinin kriz zamanlarında gıda ithalatını finanse edebilmesini sağlayacak bir tesisi destekleyebilir.

Geniş doğal kaynakları ve beşeri sermayesi ile canlanan Afrika için birleşik bir vizyonun, Afrika’nın ekmek sepetlerini geliştirmeye ve herkes için gıda güvenliği olan bir gelecek sağlamaya yardımcı olacağını söylüyor. Bu konuda daha fazla bilgi için, Ghanem’in makalesine bakın. burada.

IPS BM Bürosu Raporu

© Inter Press Service (2022) — Tüm Hakları SaklıdırOrijinal kaynak: Inter Press Service


Kaynak : https://www.globalissues.org/news/2022/11/22/32484″>Source link

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir