Bağlantıların Gücü ve Sonuçları — Küresel Sorunlar


  • Fikir Simon Commander, Saul Estrin (Londra)
  • Inter Basın Servisi

Bunun nedeni, İş Gruplarının her yerde hazır ve nazır Asyalı kurumsal yapılarının aşırı pazar gücü ve genel konsantrasyon yaratmak için sistematik olarak Asya’daki politikacılarla birlikte çalışmasıdır. Kendilerini sağlamlaştırma konusunda oldukça usta olduklarını kanıtladılar.

Kaynakların görece az sayıda elde toplanmasıyla bu, geçtiğimiz yarım yüzyılda oldukça etkili bir büyüme motoru olmasına rağmen, rekabetin sınırlandırılması ve yeniliğin frenlenmesi gelecekteki ilerlemeyi tehdit ediyor.

İşletmeler ve politikacılar arasında işleyen yaygın ve son derece dirençli bağlantı ağları, Asya’daki kalkınma için ortak bir omurga sağladı ve siyasi sistemlerin ötesine geçti. Bu ağları Bağlantılar Dünyası olarak nitelendiriyoruz.

Bu dünya, işletmeler ve politikacılar/siyasi partiler arasında, oldukça işlemsel olan ve genellikle önemli derecelerde karşılıklılık içeren bir etkileşimler ağından oluşur.

Bu nedenle, politikacılar kampanya veya kişisel katkılarda bulunmak için firmalara bakarlar; rüşvet vermek; siyasi olarak avantajlı bölgelerde veya anlarda iş yaratmak gibi karşılıklı iyilikler sağlarken, aile veya ortaklar için iş sağlamak.

Aynı zamanda işletmeler, yabancı veya yerel rekabetten korunmak için politikacılara bakarlar; sübvansiyonlar, krediler ve/veya kamu sektörü sözleşmeleri sağlamak. İstikrarlı bir politik ekonomi dengesi yaratarak tüm taraflar bu etkileşimlerden yararlanır.

Bu düzenlemeler, Asya’nın dünya ekonomisindeki payının 1970’lerde %9’dan şimdi yaklaşık %40’a yükselmesiyle, geçtiğimiz yarım yüzyılda Asya’nın işine yaradı. Bununla birlikte, bağlantılar dünyası, çeşitli nedenlerle gelecekte büyüme için daha az destekleyici bir temel sağlayacaktır. Yerli ya da yabancı çokuluslu şirketlerin rakip olarak girmesi yoluyla olsun, ne politikacılar ne de iş grupları rekabeti teşvik etme konusunda yeterli çıkara sahip değildir.

Dahası, Asyalı iş grupları, çapraz holdingler ve mülkiyet piramitleri ile güçlendirilmiş oligark veya hanedanın kontrolü ile genellikle oldukça çeşitli olduğundan, ekonomik sonuçları yalnızca geleneksel pazar gücü ölçütleriyle değil, aynı zamanda genel düzeylerle de ölçülmelidir. örneğin, GSYİH’ya göre en büyük beş firmanın toplam gelirlerinin payı ile gösterilen konsantrasyon.

Bunu bir bağlama oturtmak gerekirse, en büyük ABD firmalarının, özellikle teknoloji sektörlerinde, piyasa yoğunlaşma oranı (CR5) genellikle yüksek olsa da, beş firma genel yoğunlaşma oranı yalnızca %3 civarındadır. 2018’de Asya’daki karşılaştırılabilir rakamlar, Şekil 1’de görülebileceği gibi çok daha yüksek. CR5, Güney Kore’de %30’u ve çok büyük ekonomilerde – Hindistan ve Çin’de bile – %10’u aşıyor.

En büyük on firmayı (CR10) düşündüğümüzde bulgular daha da keskin. ABD’de bu sadece %4 civarındayken Güney Kore’de %40’ı, Hindistan ve Çin’de ise %15’i aşıyor.

İleriye bakıldığında, bağlantılar dünyasının sonuçları çok daha az elverişli olacak, çünkü büyümenin giderek daha fazla yeniliğe dayanması gerekecek. Mevcut ağlar, çoğunlukla, bilim üniversiteleri ve iş parkları, sermaye fon sağlayıcıları, avukatlar ve girişimcilerden oluşan açık bir ekosistemde ve sağlıklı bir risk alma ve kaybetme isteğinde gelişen yeniliği teşvik etmek için uygun değildir.

Dahası, bağlantılar dünyası yeni girenleri dışlar, sermayeyi ve vasıflı işçileri ve yöneticileri emer ve çok başarılı yeniliğin kalbindeki deneme yanılma süreci için çok gerekli olan rekabet ortamını bastırır. İş gruplarının kendileri yenilikçi olsalar bile, daha geniş ekonomide nispeten az yenilik oluyor. Bağlantı dünyasının eksikliklerini giderebilecek politikalar ve diğer önlemler neler olmalıdır? Yerleşik iş dünyasının pençesini gevşetmeye yönelik politika menüsünün merkezinde, iş gruplarının daha şeffaf ve daha iyi yönetilen işletmelere dönüşmesini teşvik etmek ve aynı zamanda politikacılar ile iş dünyası arasındaki bağları radikal bir şekilde zayıflatmak için tasarlanmış önlemler olmak zorunda olacak.

Bu doğal olarak gerçekleşmeyecek çünkü piyasanın sağlamlaştırılmasından ve siyasi bağlantılardan elde edilecek karşılıklı faydalar, mevcut oyuncuların reformdan elde edecekleri kazanımlardan daha ağır basıyor. Gerekli politikaların piramidal mülkiyet yapılarını, birleşmeleri ve çapraz holdingleri baltalayan, veraset vergileri uygulayan ve yeni rekabet politikası türlerine – ve bunlara yönelik hedeflere – geçiş yapan kurumsal yönetişim değişikliklerini içermesi gerekecektir.

Bu politikalardan bazıları ABD’de Roosevelt yönetimi altında başarıyla uygulandı. Daha yakın zamanlarda İsrail, rekabet politikasında genel ve belirli pazar yoğunlaşma seviyeleri için kriterler benimserken, Güney Kore devasa iş gruplarının mengene gibi pençesini zayıflatmak için politikalarının merkezine yüksek veraset vergileri yerleştirdi. .

Aynı zamanda, politikacıların bağlantılarını kişisel veya aile çıkarları için güçlendirmeye yönelik takdir yetkisini ve teşviklerini sınırlamayı amaçlayan önlemlerin alınması gerekiyor. Ulaşılması zor olsa da, örneğin denetlenmiş çıkar kayıtları gibi kademeli iyileştirmeler davranışı etkilemeye başlayabilir.

Kısacası, birçok yorumcu 21. yüzyılı Asya’nın yüzyılı ilan etmiş olsa da, bu önceden belirlenmiş olmaktan uzaktır. Bağlantılar dünyasının dokunaçlarını geri almak için önerdiğimiz türden politikalar uygulanmadıkça, birçok Asya ekonomisi aslında önümüzdeki on yıllarda potansiyellerini kullanmak için kendilerini olumsuz bir konumda bulacaklar.

Simon Komutan Altura Partners’ın Yönetici Ortağıdır. Ayrıca Madrid’deki IE Business School’da Misafir Ekonomi Profesörüdür.
Saul ESTRIN LSE’de Yönetim Ekonomisi Profesörü ve daha önce London Business School’da Ekonomi Profesörü ve Dekan Yardımcısıdır.

IPS BM Bürosu


Instagram’da IPS News BM Bürosunu takip edin

© Inter Press Service (2022) — Tüm Hakları SaklıdırOrijinal kaynak: Inter Press Service
Kaynak : https://www.globalissues.org/news/2022/11/24/32502″>Source link

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir